Objawy - Trzustka - Trzustka budowa i położenie

Trzustka

objawy.org.pl

Jak odroźnić objawy?

Podwyzszony cholesterol

Kaszel alergiczny przeważnie przejawia się atakami podczas snu.

Spotyka się następujące czynniki wywołujące afatyczne zaburzenia mowy

Sen to przełączenie się organizmu na tak zwane „oszczędne funkcjonowani..trzustka jest gruczołem położonym w górnej części jamy brzusznej, mierzącym ok. 12-30cm i ważącym od 70-100g. Do jej głównych zadań należy wytwarzanie insuliny, glukagonu i soku trawiennego. Jak dokładniej wygląda narząd znany pod łacińską nazwą pancreas? Najprościej mówiąc, trzustka zbudowana jest z głowy, którą otacza pętla dwunastnicy, trzonu oraz ogona sąsiadującego ze śledzioną i lewą nerką. Sok trzustkowy jest wyprowadzany przez tzw.  przewód trzustkowy główny (Wirsunga). Często łączy się on z przewodem żółciowym. Do trzustki dochodzą naczynia tętnic: śledzionowej, trzustkowo-dwunastniczo górnej i dolnej. Część wewnątrzwydzielnicza trzustki składa się z wysp trzustkowych, które tworzą skupiska komórek. Choć szacuje się, iż liczba wysp waha się między 1-3 milionów, jest to jedynie 2% całej masy trzustki. Komórki, o których mowa, produkują insulinę, glukagon i somatostatynę. Intensywność wydzielnicza tego narządu uzależniona jest od adrenaliny i neuroprzekaźników. Jakie enzymy trawienne wydziela trzustka? Najważniejsze z nich to: elastaza, nukleaza, amylaza trzustkowa, lipaza, trypsynogen, fosfolipaza A2, chymotrypsynogen, karboksypeptydaza i hydrolaza estrów cholesterolowych. Tajemnicze nazwy nie wiele ci mówią? Wymienione enzymy są produktami procesów zachodzących w trzustce. W skrócie możemy podzielić je na dwie czynności. Pierwsze tzw. zewnątrzwydzielnicze, których produktem jest sok trzustkowy bogaty w enzymy trawienne a wydzielany jest do dwunastnicy. Drugie – wewnątrzwydzielnicze, którym zawdzięczamy insulinę i glukagon. Na tym etapie warto wspomnieć o noradrenalinie hamującej uwalnianie insuliny oraz acetylocholinie sprzyjającej jej wydzielaniu.

 

ARTYKUŁYANEMIA

To potoczna nazwa niedokrwistości, czyli zbyt małej ilości hemoglobiny w erytrocytach...


OKULISTYKA

To nauka zajmująca się poznawaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób związanych ze wzrokiem.


ALERGIA NA KURZ

Kurz pod względem zdrowia nie jest zapewne odzwierciedleniem przyjaciela człowieka...


agresja.objawy.org.pl

Czasem słyszy się, że jakaś osoba jest bardzo agresywna

FORUM - OSTATNIO PRZEGLĄDANIE

Rehabilitacja

Rehabilitacja, bądź inaczej fizjoterapia koncentruje się na przywróceniu chorej osobie funkcjonalności organizmu...

Afazja

Chciałam zapytać czy terapię osób z afazją - po udarach, urazach czaszki w wypadkach itp. może prowadzić logopeda czy jest to zajęcie dla neurologopedy. Nie pytam o umiejętności,ale o wymagane...

Leczenie. Rak

Rak może wywoływać zespół objawów, którym nie poświęcamy początkowo większej uwagi